Enflasyon’da seçime kadar baz etkisi

Enflasyonda baz etkisiyle birlikte yıllık bazda düşüşler Aralık ayı itibarıyla başlamış oldu. 2021 yılının Aralık ayında enflasyon sadece aylık bazda %13.58 oranında artış göstermişti. 2022 yılının aralık ayında ise %1.18 oranında artış var. Baz etkisi nedeniyle 2022 Aralık ayında yıllık enflasyon %64’e gerilemiş oldu.

Burada fiyatlarda bir düşüş olduğu yanılgısı ortaya çıkabilir. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Fakat artış hızı azalıyor. Mevcut baz etkisi önümüzde 3-4 ay daha devam edebilir. Çünkü 2022 yılının Ocak, Şubat, Mart ne Nisan aylarındaki aylık artışlar sırasıyla; %11.10, %4.81, %5.46, ve %7.25 olarak gerçekleşti. Tekrar ediyorum, fiyatlar düşmeyecek. Fiyatlar artmaya devam edecek fakat geçen yılın ilk 3-4 ayındaki kadar hızlı artmayacak.

Bu da seçim sürecine kadar enflasyonun baz etkisiyle birlikte diğer aylara göre düşük kalacağını gösteriyor. Tabii seçim süreci boyunca bu durum hükümetin sürekli dillendireceği bir durum olacaktır.

Enflasyonda kalıcılı bir düşüş olması zor gözüküyor. Dış ticaret açığımız 110 milyar dolara ulaştı. Kur her ne kadar 2-3 aydır yatay kalsa da buralarda daha ne kadar zoraki duracağı tartışılır.